Δεκέμβρης 1944 – Εγχειρίδιο Σχολής Χωροφυλακής

Αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να εκδόθηκε λίγο πριν την αποχώρηση των Γερμανών αλλά σίγουρα πριν τα Δεκεμβριανά αφού το σύντομο προλογικό σημείωμα του διοικητή της Σχολής Χωροφυλακής Δημήτριου Γιαννικόπουλου φέρει την ημερολογιακή ένδειξη «Εν Αθήναις τη 22 Σεπτεμβρίου 1944». Ένα αποκαλυπτικό βιβλιαράκι με «οδηγίες χρήσης» για κάθε κατηγορία επιχείρησης όπως θα δείτε στα περιεχόμενα. Επίλεξα το κεφάλαιο «Διάλυσις παρανόμου συγκεντρώσεως εν υπαίθρω» επειδή προφητεύει άμεσα τα γεγονότα της 4ης Δεκεμβρίου φέρνοντας ως παράδειγμα μια όχι τόσο υποτιθέμενη «παράνομη» συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Η οικειότητα των οδηγιών με τα γεγονότα είναι κάτι παραπάνω από εμφανής.

20181203_153149_Richtone(HDR) Συνέχεια ανάγνωσης «Δεκέμβρης 1944 – Εγχειρίδιο Σχολής Χωροφυλακής»